Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en B&B Blomdaele ("Bedrijf" ," “wij," “ons," of “onze”), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://blomdaele.be website en elk ander mediaformulier , mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de “Site”). Wij zijn geregistreerd in België en hebben onze maatschappelijke zetel te Beenhouwersstraat 15, Brugge, Oost-Vlaanderen 8000. Ons btw-nummer is BE521766364. U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.
Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de “Laatst bijgewerkt” datum van deze gebruiksvoorwaarden, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Zorg ervoor dat u elke keer dat u onze site gebruikt de toepasselijke voorwaarden controleert, zodat u begrijpt welke voorwaarden van toepassing zijn. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepost.
De informatie op de Site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken, dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.ble.
De site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich hiervoor registreren.
2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site ( gezamenlijk zijn de “Inhoud”) en de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin (de “Merken”) eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten rechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale conventies. De inhoud en de merken worden geleverd op de site “AS IS” alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site en om een ​​kopie te downloaden of af te drukken van enig deel van de inhoud waarnaar u uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik op de juiste wijze toegang hebben verkregen. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.
3.  GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN
Door gebruik te maken van de Site, verklaart en garandeert u dat: (1) u handelingsbekwaam bent en ermee instemt te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden; (2) u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont; (3) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Site is niet in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.
Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan).
4. VERBODEN ACTIVITEITEN
U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.
Als gebruiker van de site gaat u ermee akkoord om het volgende niet te doen:
 • Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de site om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Bedrieg, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de Site, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de daarin opgenomen Inhoud.
 • Naar onze mening ons en/of de site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
 • Alle informatie die van de site is verkregen gebruiken om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 • Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Doe mee aan ongeoorloofde framing van of linken naar de site.
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (voortdurend posten vanherhalende tekst), die het ononderbroken gebruik en genot van de site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, functies, werking of het onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
 • Maak gebruik van geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van alle Inhoud.
 • Probeer u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“ gifs”), 1&x;1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms ook wel "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms" genoemd).
 • De site of de netwerken of services die met de site zijn verbonden, hinderen, verstoren of overmatig belasten.
 • Een van onze werknemers of agenten die een deel van de Site aan u beschikbaar stellen, lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Poging om maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of enig deel van de site te voorkomen of te beperken.
 • Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, ontcijfer, decompileer, disassemble of reverse-engineering van de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 • Behalve als dit het resultaat kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, start, ontwikkel of distribueer een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot of cheat-hulpprogramma , scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of die een ongeautoriseerd script of andere software gebruikt of start.
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de site.
 • Ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het elektronisch of anderszins verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het maken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en/of de inhoud op een andere manier voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
5. Door de gebruiker gegenereerde bijdragen
De site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, inhoud en materiaal naar ons of op de site plaatsen, weergeven, verzenden, uitvoeren, publiceren, distribueren of uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of andere materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:
 • Het maken, verspreiden, verzenden, openbaar weergeven of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van een derde partij.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw Bijdragen gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Ja,uw bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals bepaald door ons).
 • Uw bijdragen bespotten, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om een ​​andere persoon lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of groep mensen aan te moedigen.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw Bijdragen zijn op geen enkele andere manier in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.
6. BIJDRAGELICENTIE
Door uw Bijdragen op enig deel van de Site te plaatsen, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht heeft om ons een onbeperkte, onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende , niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hertitelen, archiveren, opslaan, cachen, openbaar uitvoeren, dergelijke Bijdragen openbaar weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en distribueren (inclusief, maar niet beperkt tot uw afbeelding en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken van , of opnemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en verlenen en autoriseren sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.
Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle van de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen, en u garandeert dat morele rechten niet op andere wijze zijn beweerd in uw Bijdragen.
We claimen geen eigendom over uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen die door u zijn verstrekt op enig gebied op de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en af ​​te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.
We hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) Bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om alle Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) om Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.
7. RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN
We kunnen u gebieden op de site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Wanneer u een recensie plaatst, moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, rase, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) u mag geen banden hebben met concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.
We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen aanstootgevend of onjuist vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden op enigerlei wijze, weergeven, uitvoeren, en/of alle inhoud met betrekking tot recensies te verspreiden.
8. INDIENEN
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en worden onze enige eigendom. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.
9.  SITEBEHEER
We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, het weigeren, beperken van toegang tot, beperken van de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.
10. PRIVACYBELEID
We vinden gegevensprivacy en -beveiliging belangrijk. Lees ons privacybeleid: https://blomdaele.be/home/privacy. Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan onze Privacy Beleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site in België wordt gehost. Als u de site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in België, dan draagt ​​u door uw voortgezet gebruik van de site uw gegevens over naar België , en u gaat ermee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in België.
11. INBREUK OP AUTEURSRECHT
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens (een “melding”). Een kopie van uw melding wordt verzonden naar de persoon die het materiaal heeft geplaatst of opgeslagenal aan de orde in de Kennisgeving. Houd er rekening mee dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een wezenlijke verkeerde voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar door de site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.
12.  TERMIJN EN BEINDIGING
Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN ENIGE PERSOON VOOR WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEINDIGEN OF ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONZE EIGEN DISCRETIE HEEFT, VERWIJDEREN.
Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, mag u zich niet registreren en een nieuw account aanmaken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij , zelfs als u namens de derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en voorlopige maatregelen.
13.  WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.
We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar is. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal zo worden geïnterpreteerd dat het ons verplicht om de site te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.
14.  TOEPASSELIJK RECHT
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties van Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats in de EU is en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de verplichte bepalingen van de wet van uw land van verblijf. B&B Blomdaele en uzelf gaan er beiden mee akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden te verdedigen in België, of in het EU-land waarin u woont.
15. GESCHILLENBESLECHTING
De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting, dat u hier kunt openen: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Als u dit onderwerp onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op.
16.  CORRECTIES
Er kan informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andereinformatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.
17.  DISCLAIMER
DE SITE WORDT GELEVERD ZOALS HET IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONJUISTHEDEN VAN , (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ENIGE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCILE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/ OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE VORM ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENSTEN DIE WORDEN GEadverteerd OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKDE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN GEEN ENKEL ANDERE WE BANNERIS WORDT UITGEVOERD EEN PARTIJ ZIJN VAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW EIGEN OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG ZIJN INDIEN VAN TOEPASSING.
18.  BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF STRAFSCHADE , INCLUSIEF WINSTVERLIES, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN. ONGEACHT HET TEGENGESTELDE HIERIN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U AAN ONS BETAALT. BEPAALDE WETTEN VAN DE STAAT VAN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.
19.  VRIJWARING
U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten’ vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site met wie u via de site contact hebt gehad. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons hiervan bewust worden.
20. GEBRUIKERSGEGEVENS
We zullenbepaalde gegevens bevatten die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.
21.  ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BERICHTEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GENTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.
22.  DIVERSEN
Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan ​​door de wet. We kunnen te allen tijde een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan ​​tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.
23.  NEEM CONTACT MET ONS OP
Als u een klacht over de site wilt oplossen of meer informatie wilt ontvangen over het gebruik van de site, kunt u contact met ons opnemen via:
B&B Blomdaele
Beenhouwersstraat 15
Brugge, Oost-Vlaanderen 8000
België
Telefoon: __________
info@blomdaele.be